Trang chủ Rào chắn dành cho người đi bộ Flap Barrier

Rào chắn kiểm soát người đi bộ Flap Turnstile STD001 Shining (China)

Flap turnstile  có giao diện điện tiêu chuẩn có thể được kết nối với thẻ ID, thẻ IC, thẻ từ, thẻ mã vạch, vvv… Hệ thống tích hợp đảm bảo đi theo thứ tự và sẽ không bao giờ cho…

Rào chắn kiểm soát người đi bộ Flap Turnstile STD002 Shining (China)

Chức năng chính:  1. Vấn đềtự kiểm tra  2. Arm đảo trộn: Bi-direction  3. Khi tắt nguồn, cánh tay mở tự động và quyền lực trên một lần nữa, cánh tay sẽ được tổ chức tự động  4. Khi thẻ…

Rào chắn kiểm soát người đi bộ Flap Turnstile STD004 Shining (China)

Chức năng chính:  1. Vấn đề-tự kiểm tra chức năng.  2. Arm đảo trộn: Bi-direction  3. Khi tắt nguồn, cánh tay mở tự động và quyền lực trên một lần nữa, cánh tay sẽ được tổ chức tự động.  4….

Rào chắn kiểm soát người đi bộ Flap Turnstile STD005 Shining (China)

Chức năng chính:  1. Vấn đề-tự kiểm tra chức năng  2. Arm đảo trộn: Bi-direction  3. Khi tắt nguồn, cánh tay mở tự động và quyền lực trên một lần nữa, cánh tay sẽ được tổ chức tự động  4….

Rào chắn kiểm soát người đi bộ Flap turnstile STD401 Shining (China)

Flap turnstile có giao diện điện tiêu chuẩn có thể được kết nối với thẻ ID, thẻ IC, thẻ từ. Hệ thống tích hợp đảm bảo đi theo thứ tự và sẽ không bao giờ cho phép người trái phép để đi…

Sitemap | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2016 by VASS